ခံတြင္းရနံ႔က ေျပာျပေနေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန

သင့္မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ဆံုေတြ႕ဖုိ႔အသြား ဒါမွမဟုတ္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳဳလ္ေတြနဲ႔ စည္း ေ၀းပြဲလုပ္ဖုိ႔အသြားမွာ တညင္းသီး ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴစားထားတာေၾကာင့္ မ၀ံ့ မရဲျဖစ္ေနသလား။ ဒီအနံ႔ေတြက တစ္မုိင္ေလာက္အလုိကတည္းက ခံတြင္းကေန ထြက္ေနတာပါ။ ဒီလုိအနံ႔ျပင္းတဲ့အစားအစာေတြစားမိတာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ခႏၶာ ကုိယ္အတြင္းက က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးထြက္ တတ္ပါတယ္။ ေလးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းက ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးထြက္တတ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၁) ခံတြင္းအတြင္း ဘက္တီးရီးယားညီၫြတ္မွ်တမႈမရွိျခင္း
လူေတြရဲ႕ ခံတြင္းထဲမွာ ဘက္တီးရီးယားမ်ဳိးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီဘက္တီးရီးယားေတြက ဘာဒုကၡမွ မေပးဘဲ အစာေျခစနစ္အ တြက္ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခံတြင္းမွာရွိတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ မွီခုိေနတဲ့ ဘက္ တီးရီးယားအမ်ဳိးအစားေတြ သိပ္မ်ားလြန္းေနရင္ ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးထြက္ႏုိင္ပါတယ္။

(၂) ခံတြင္းသန့္ရွင္းေရး မေကာင္းျခင္း
ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးမေကာင္းတာေၾကာင့္ ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးထြက္တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ သြားေတြက Plaque လုိ႔ေခၚတဲ့ အေရာင္အဆင္းမရွိတဲ့ ဘက္တီးရီးယား ဖလင္ျပားေတြနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားပါတယ္။ သြားေတြကုိ စနစ္တက်နဲ႔ ပံုမွန္မတုိက္ခဲ့ရင္ Plaque ေတြ စုေဆာင္းမႈျဖစ္လာၿပီး သြားနဲ႔ သြားဖံုးၾကားမွာ သြားပုိးေပါက္ေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဒီပုိးေပါက္ေတြထဲမွာ အစာေတြညပ္ေနတာ၊ သြားတုေတြကုိ ေသခ်ာ သန္႔ရွင္း ေရး မျပဳလုပ္တာေတြေၾကာင့္ သြားအတြင္း ဘက္တီးရီးယားေပါက္ဖြားမႈေတြ မ်ား လာၿပီး ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးထြက္လာတာပါ။

(၃) အစားအစာေၾကာင္႕ ျဖစ္ျခင္း
သင္စားတဲ့အစားအစာေတြေၾကာင့္ ခံတြင္းက အနံ႔ဆုိးထြက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ သင္ရဲ႕ အစာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားအခ်ိန္က ေ၀းလြန္းရင္လည္း ခံတြင္းအနံ႔ဆုိး ထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ အစာမရွိတဲ့အခါမွာ စြမ္းအင္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဂလူးကုိ႔စ္ေတြကုိ ကုိယ္ထဲမွာ စုေဆာင္းထားတဲ့အဆီကေန ထုတ္ယူသံုးစြဲရတာေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီအဆီေတြကို ၿဖိဳခြဲလုိက္တဲ့အခါမွာ ကီတုန္းေခၚတဲ့ ဓာတုပစၥည္းထြက္လာပါတယ္။ ဒီကီတုန္းေၾကာင့္ ခံတြင္းကေနအနံ႔ဆုိးထြက္လာတာ ပါ။

(၄) သၾကားအစားမ်ားလြန္းျခင္း
သၾကားေတြက ဘက္တီးရီးယားေတြအတြက္ အစာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သၾကား ပါ၀င္မႈမ်ားတဲ့အစာစားတာက ခံတြင္းမွာရွိတဲ့ အနံ႔ဆုိးထြက္ေစတဲ့ ဘက္တီး ရီးယားေတြပြားမ်ားဖုိ႔ ျဖစ္လာၿပီး ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးထြက္ရတာပါ။

(၅) ေဆးလိပ္ႏွင္႕ အရက္ေသာက္ျခင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္တာက ေဆးလိပ္အနံ႔ရရွိတဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသာက္သူတုိင္းက ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးထြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးလိပ္ေသာက္ တာ၊ အရက္ေသာက္တာေတြေၾကာင့္ နဂုိကတည္းက ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးထြက္တတ္သူ ေတြမွာ အနံ႔ပုိဆုိးသြားရတာပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ သြားဖံုးနဲ႔ ခံတြင္းေရာဂါ လည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

(၆) ကဖင္းအေသာက္မ်ားျခင္း
ေကာ္ဖီမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကဖင္းဟာ ခံတြင္းေျခာက္ေသြ႕ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ေအာက္ ဆီဂ်င္ကုိ မွီခုိရတဲ့ အနံ႔ဆုိးထြက္ေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ ေပ်ာ္ေမြ႕ရာေနရာ ျဖစ္ သြားပါတယ္။

(၇) ဆီးခ်ဳိေၾကာင္႕ျဖစ္ျခင္း
ခံတြင္းကေန သစ္သီးနံ႔ထြက္ေနတာက ဆီးခ်ဳိေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာပါ။ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါရွိသူေတြက သြားဖံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ အင္ဆူလင္လည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိပါဘူး။ အင္ဆူလင္ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဂလူးကုိ႔စ္ကေန စြမ္းအင္မရေတာ့တဲ့အတြက္ စြမ္းအင္ရရွိဖုိ႔ အဆီကုိ ၿဖိဳခြဲရာကေန ကီတုန္းထြက္လာတာေၾကာင့္ ခံတြင္းက အနံ႔ဆုိးထြက္လာတာပါ။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *