သံစဥ္ေတြက ေပးတဲ့ခြန္အား

သီခ်င္းသံက လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရည္စြမ္းအား တိုးပြားႏိုင္တယ္ လို႔ သုေတသီေတြက ေဖာ္ထုတ္အဆိုျပဳ ထားတာရွိပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္မွာပဲ အရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုသီခ်င္းသံေတြက သင့္ကိုခြန္အား ျဖစ္ေစတယ္၊ ဘယ္လိုသံစဥ္ေတြကအိပ္ ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစတယ္၊ ဘယ္လိုသီခ်င္း ေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ လဲဆိုတာေတြ သင္ကိုယ္တိုင္သိပါတယ္။
ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းေတြ လူ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူသလုိ သက္ေရာက္ပံုခ်င္းလည္း မတူပါဘူး။ ဥပမာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္က လူတစ္ေယာက္ အတြက္ စိတ္ခြန္အားတက္စရာျဖစ္ေန ေပမယ့္ ေနာက္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ကေတာ့ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သီခ်င္းသံစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ဦးေႏွာက္ေပၚ မွာမတူညီတဲ့ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးစံုေပးႏိုင္ ပါတယ္။ သင္ဟာ စာေရးေနတာ ဒါမွမ ဟုတ္ ဘာသာစကားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ခက္ ခဲတဲ့ သင္ယူမႈေတြ လုပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ စာသားပါတဲ့ သီခ်င္းေတြက သင့္စိတ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမွာပါ။ သင္ အလုပ္လုပ္ေနတုန္းမွာ ေဘးကေန တစ္ ေယာက္ေယာက္ စကားလာေျပာေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စာေရး၊ စာဖတ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ တူ ရိယာနဲ႔တီးခတ္ထားတဲ့ သံစဥ္သီးသီးသန္႔ သန္႔ေလးေတြ နားေထာင္ပါ။
သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းအ မ်ဳိးအစားေပၚလည္း မူတည္ၿပီး လူတစ္ ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေပၚ သီခ်င္းေတြ ရဲ႕သက္ေရာက္မႈက ကြဲျပားေသးပါတယ္။ ဘယ္သူမဆိုေတာ့ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ စိတ္မ၀င္စား တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ႏွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းသံ ၾကားတဲ့အခါမွာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္လာတတ္ ၾကပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ကိုတိုးတက္ေစသလို စိတ္ဖိစီးမႈေတြ လည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ အားက စားခန္းမမွာ သီခ်င္း beats ျမန္ျမန္ေတြ ဖြင့္ထားေပးတာကလည္း သင္ရဲ႕လုပ္ ေဆာင္မႈကိုျမန္ေစၿပီး စိတ္အင္အား တက္ေစပါတယ္။
တစ္ခုရွိတာကေတာ့ သီခ်င္းကို က်ယ္ေလာင္ေအာင္မဖြင့္ပါနဲ႔။ ရွိသင့္တဲ့Volume မွာထားၿပီး သီခ်င္းဖြင့္ နား ေထာင္တာက တီထြင္ႏိုင္စြမ္း (Crea­tivity) နဲ႔ စိတ္ကူးေကာင္းေတြရတတ္ၿပီး အရမ္းက်ယ္ေလာင္တဲ့သီခ်င္းသံ (၈၅ ဒက္ဆီဘယ္အထက္) ကေတာ့ သင့္ကို စိတ္ဖိစီးေစတတ္ပါတယ္။

◘ ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.