စိတ္ခံစားခ်က္ေကာင္းမြန္ေအာင္

ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြက စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္း၊ သံုးလအတြင္းနဲ႔ ေရရွည္ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။

♥ ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းမြန္ေအာင္
သင့္ကုိ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေစတဲ့သီခ်င္းကုိ နားေထာင္ပါ။ ဒီလုိျပဳလုပ္တာက ဦးေႏွာက္ထဲက စိတ္ခံစားမႈေကာင္းမြန္ေစတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ေတြ ရရွိေအာင္ ခ်က္ခ်င္း လႈံ႕ေဆာ္မႈေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

♥ သံုးလအတြင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္
သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေယာဂက်င့္စဥ္ကုိ တစ္ပတ္ သံုးႀကိမ္နဲ႔ ၁၂ ပတ္ ျပဳလုပ္ပါ။ သံုးလအၾကာမွာ သင္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြ အလြန္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္မွ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

♥ ေရရွည္ေကာင္းမြန္ေအာင္
ငွက္ၾကည့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အိမ္ပတ္၀န္းက်င္က ခုိေတြကုိ အစာေကၽြးတာလုိမ်ဳိးပါ။ ငွက္ေပါမ်ားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထုိင္သူေတြက စိတ္က်ေ၀ဒနာ၊ စိုးရိိမ္စိတ္မ်ားတာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းတယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈအသစ္အရ သိရပါတယ္။

 

♦  ေရႊမုိး  ♦

Good Health Journal

Post Author: Good Health Journal